Victor Vu Movie Copycat: WOLFGANG PETERSEN Catch Plagiarizer Director Victor Vu 😂😂

Share this video on

What's Hot

What's New

Top Grossing

Top of the Chart

Recommend

Ho Hung : Nghe nó sủa mà thấy tởm, cậu mà ở đó cậu nắm đầu nó lôi xuống dí vào bản Shattered cho cđ fan Việt mỗi ng toạch một bãi nước bọt cho nó chết đuối

Henry McFarlane : Scammers beware don't mess with Vietnamese public lol. These hilarious social media posts exposing deceptive liars and thieves in Vietnamese cinema are really eye openers for everyone

Mai Hương Nguyenthi : Ai nói copy 100% là sai, mình thấy phim Victor Vũ có nhiều điểm khác với phim Mỹ, ví dụ nút thắt 7:23 nv phim Mỹ nói "Tao không nhớ" bằng tiếng Anh, còn nv phim Victor Vũ nói "Tao không nhớ" bằng tiếng Việt... rõ ràng là khác nhau ;-P

Kiều Nhung : Đi chơi ngồi nghe bạn bè nước ngoài cười ha hả nhạo báng phim nhái của Victor Vũ nhục không thể tả

Maria Kurniawan : Anyone who steals and lies like this dude is a common thief, not "film director" lmao

Lục Bình : 4:29 Tôi thấy thằng copycat sủa vãi sịt trên cỏ xanh

Nadine Tomas : My Vietnamese friends say about Victor Vu "he pee pee" ("professional plagiarizer")

Anna Sutawijaya : Poor Wolfgang Petersen 😁😆😆

Su Beo : Con thấy thằng ăn cắp

Minh Hoang : Wow!!! Giờ mới biết vì ko xem mấy phim VN này 😂 Ko mất thời gian vô ích

Trần Vĩnh Anh Khoa : Banh xác thằng đạo chích hihi

Stephanie Trinh Vo : Victor Vũ ur plagiarized movies are a joke so are u, go back to the rock u came outta and keep ur bragging to yourself, it's tiresome same trick every movie